Elektrárňa Piešťany

Elektrárňa Piešťany

Elektrárňa Piešťany (EP) je zrekonštruovaná priemyselná pamiatka zo začiatku 20. storočia. Bývalá obecná dieselová elektráreň, ktorá svoju činnosť začala v roku 1906, je zapísaná na zozname národných kultúrnych pamiatok.

Západoslovenskej energetike, a.s. (ZSE), sa v roku 2009 rozhodla revitalizovať budovu elektrárne pre širšie spoločenské využitie s cieľom podporiť predovšetkým rozvoj vedecko-technického poznávania detí a mládeže. Víťazný projekt študentskej architektonickej súťaže vypísanej v roku 2008 od autorov Michal Ganobjak a Vladimír Hain pod vedením Doc. Ing. Evy Kráľovej, PhD. z Fakulty architektúry STU v Bratislave získal okrem šance na realizáciu aj široké medzinárodné uznanie na výstavách v zahraničí.

Získané ocenenia

  • Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2013
  • Stavba roka 2013
  • Cena vydavateľstva Eurostav
  • BEFFA 2014 – Building Efficiency Awards 2014

Nominácie

  • Cena Dušana Jurkoviča
  • Hlavná cena Stavba roka 2013
  • Cena Slovenskej komory architektov za architektúru
  • 2014 CE.ZA.AR 2014.

História Elektrárne

Objekt elektrárne bol dokončený v roku 1906 v historizujúcom slohu inšpirovanom klasicizmom. Na výstavbu elektrárne sa konala verejná zbierka a traduje sa, že každý Piešťanec v nej mal svoju tehlu.

1906

odovzdaná do užívania

1996

národná kultúrna pamiatka

V generátorovej hale pracovalo najskôr tri, po prestavbe v roku 1926 až päť dieselových strojov s generátormi na striedavý prúd. Spaľovali vykurovací olej, ktorý do elektrárne privádzalo podzemné potrubie zo železničnej stanice. EP zabezpečovala elektrinu nielen pre Piešťany, ale aj pre okolité obce a mesto Vrbové.

V rokoch 1925-26 bol k pôvodnej budove generátorovej haly pristavaný trakt transformátorovne a rozvodne vo funkcionalistickom slohu. Autori prestavby boli F. Wimmer a A. Szőnyi.

V 30. rokoch prebehla všeobecná elektrifikácia Piešťan. Produkcia elektrárne prestávala stačiť zvýšeným nárokom a Piešťany sa napojili na elektrické vedenie z Trnavy. V roku 1930 elektráreň prevzala spoločnosť ZSE. Úloha obecnej elektrárne následne spočívala predovšetkým na zabezpečenie spotrebných energetických špičiek až do roku 1942. EP však bola opakovane činná ešte v roku 1945 v dôsledku škôd spôsobených prechodom frontu. V roku 1946 bola elektráreň odstavená a agregáty kúpili výrobné podniky mimo Piešťan. Do roku 1986 v jej priestoroch sídlili pracovnici pre údržbu, montáže a opravy porúch elektrických rozvodných sietí a pre styk s odberateľmi. Distribúciu a transformáciu energie zabezpečovala EP až do konca 90-tych rokov minulého storočia.

V roku 1995 bola Elektrárňa Piešťany zapísaná na zoznam národných kultúrnych pamiatok. V Ústrednom zozname pamiatkového fondu figuruje pod číslom 10852.


Zdroj: https://elektrarnapiestany.sk/historia/